PROJEKT CZYTELNICZY NA PODKARPACIU

Szansa - Jesteśmy Razem

PROJEKT CZYTELNICZY NA PODKARPACIU

Logo fundacji

Rzeszowski oddział Fundacji Szansa dla Niewidomych zaprasza do udziału w projekcie „KULTURA BLIŻEJ NAS. Dostępna książka jako forma włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami.”

Projekt jest dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Celem projektu jest tworzenie warunków do włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami poprzez wspieranie uczestnictwa tych osób w przedsięwzięciach kulturalnych.

Do udziału zapraszamy osoby:
– z niepełnosprawnością, w tym osoby z dysfunkcją wzroku oraz
– zamieszkujące następujące powiaty województwa podkarpackiego: miasto na prawach powiatu Rzeszów, Krosno, Tarnobrzeg, Przemyśl, powiat rzeszowski, krośnieński, tarnobrzeski, przemyski, jarosławski, brzozowski.

Podczas realizacji projektu każdemu uczestnikowi zostanie przekazany bezpłatnie według potrzeb 1 egzemplarz książki w brajlu, druku transparentnym, w czarnodruku lub audiobook. Decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowo książki będzie można wypożyczyć w wybranych bibliotekach województwa podkarpackiego:
– Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie,
– Krośnieńska Biblioteka Publiczna,
– Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu,
– Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu,
– Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu,
– Miejska Biblioteka Publiczna w Brzozowie.

Wszystkich uczestników projektu zapraszamy również do udziału w konkursie „DOSTĘPNA KSIĄŻKA – konkurs czytelniczy dla osób z niepełnosprawnościami.”
Zachęcamy osoby, które przeczytały wybraną książkę przekazaną w ramach projektu do podzielenia się z Nami swoimi wrażeniami. Laureaci 3 najlepszych prac konkursowych – recenzji książek:
– otrzymają drobne nagrody książkowe,
– ich recenzje zostaną opublikowane w ogólnopolskim miesięczniku.
Osobom zainteresowanym napisaniem recenzji udzielimy niezbędnych wskazówek podczas konsultacji.

Czas na przesyłanie recenzji: do 11.11.2021 roku.

Więcej informacji:
Tyflopunkt w Rzeszowie
ul. Rejtana 10 lok. 208,
35–310 Rzeszów
tel.: 695 966 544
email: rzeszow@szansadlaniewidomych.org

Accessibility Toolbar