WYNIKI KONKURSU CZYTELNICZEGO NA PODKARPACIU!

Szansa - Jesteśmy Razem

WYNIKI KONKURSU CZYTELNICZEGO NA PODKARPACIU!

Otwarta książka, której strony składają się w serce.

Osoby z niepełnosprawnościami z  Podkarpacia udowodniły, że czytelnictwo stanowi dla nich ważny aspekt życia społecznego. Taki był też zamysł projektu rzeszowskiego oddziału Fundacji Szansa dla Niewidomych pn. „Kultura bliżej Nas. Dostępna książka jako forma włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami” dofinansowanego ze środków Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Udostępnienie książek w różnych formatach dostosowanych do ich potrzeb – w brajlu i druku transparentnym, w tradycyjnym czarnodruku, audiobooków – zaowocowało stworzeniem warunków do włączenia społecznego poprzez wspieranie uczestnictwa tych osób w przedsięwzięciach kulturalnych.

Książki trafiły do osób z niepełnosprawnościami z dziesięciu powiatów województwa podkarpackiego (miasta na prawach powiatu Rzeszów, Krosno, Tarnobrzeg, Przemyśl, powiatu rzeszowskiego, krośnieńskiego, tarnobrzeskiego, przemyskiego, jarosławskiego, brzozowskiego), a także do 6 bibliotek:

  • Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
  • Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,
  • Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Michała Marczaka w Tarnobrzegu,
  • Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu,
  • Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu,
  • Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzozowie.

Odbiorcy publikacji byli zapraszani do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym pn. „Dostępna książka – konkurs czytelniczy dla osób z niepełnosprawnościami.” Zachęcaliśmy do  podzielenia się z nami swoimi wrażeniami – recenzjami po przeczytaniu wybranej książki przekazanej w ramach projektu. Spośród otrzymanych prac 3-osobowa kapituła konkursu dokonała wyboru 3 laureatów  dla których nagrodą jest publikacja ich prac w grudniowym wydaniu miesięcznika HELP oraz drobna nagroda książkowa dostosowana do ich potrzeb.

PRZEDSTAWIAMY ZWYCIĘZCÓW:

MIEJSCE I – Pani Justyna Kozłowska

MIEJSCE II – Pan Roman Dąbrowski

MIEJSCE III – Pani Katarzyna Urbaniak

Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za udział w konkursie, a trzem laureatom najlepszych prac serdecznie gratulujemy! Pracownicy Fundacji skontaktują się z laureatami. Zachęcamy do zapoznania się z recenzjami laureatów w grudniowym numerze HELP.

Zdjęcie przedstawia informację o wynikach w formie graficznej.

Accessibility Toolbar