JUBILEUSZ 30-LECIA FUNDACJI SZANSA DLA NIEWIDOMYCH Z UDZIAŁEM MARSZAŁEK SEJMU RP ELŻBIETY WITEK

Szansa - Jesteśmy Razem

JUBILEUSZ 30-LECIA FUNDACJI SZANSA DLA NIEWIDOMYCH Z UDZIAŁEM MARSZAŁEK SEJMU RP ELŻBIETY WITEK

MARSZAŁEK SEJMU RP ELŻBIETA WITEK

10 stycznia o godz. 15.00 w Sali Balowej Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie odbędzie się uroczystość jubileuszowa 30-lecia Fundacji Szansa dla Niewidomych pod Patronatem Honorowym oraz z osobistym udziałem Marszałek Sejmu RP, Pani Elżbiety Witek.

Z tej okazji tytułem IDOLA 30-lecia wyróżnimy wybitne osoby, które w sposób szczególny zasłużyły się dla naszej organizacji i środowiska. Dzięki nim wspólnie budujemy świat otwarty dla niewidomych, świat równych szans dla obywateli słabszych, starszych, a w szczególności osób z niepełnosprawnością wzroku.

Konkurs IDOL został zainicjowany w 1999 r., kiedy to wyróżniliśmy 40 osób i instytucji. Po 22 latach wspaniałego rozwoju rozszerzyliśmy jego zasięg i zorganizowaliśmy jego światową edycję. Internauci z wielu krajów wybrali Światowego IDOLA Niewidomych, którym został wybitny niewidomy Nepalczyk!

Nasi Beneficjenci stali się ambasadorami polskiego modelu rehabilitacji oraz Polski jako kraju wyjątkowego, w którym dba się o obywateli. Zgodnie z ideami solidarności jest pionierem przemian, zmierzających do niwelowania skutków wszelkich niepełnosprawności.

Fundacja Szansa dla Niewidomych została założona 10 stycznia 1992 roku z inicjatywy niewidomego matematyko-informatyka, pisarza, działacza społecznego, publicysty Marka Kalbarczyka, jego wychowawcy z ośrodka w Laskach, wybitnego rehabilitanta i nauczyciela Jacka Kwapisza oraz ich przyjaciół.

Z powodzeniem prowadzimy działania o charakterze międzynarodowym w partnerstwie z World Blind Union, European Blind Union, International Mobility Conference i Center for the Blind in Israel. Organizujemy Spotkania Wschód-Zachód, na które przybywają niewidomi goście z tak odległych krajów jak Japonia, Nepal, Kazachstan, Kenia, USA oraz Izrael. Z ich udziałem organizujemy największe na świecie spotkanie niewidomych, słabowidzących i ich bliskich, w ramach którego odbywa się Konferencja REHA FOR THE BLIND IN POLAND.

Ważną misją naszej organizacji jest aktywizacja społeczna i zawodowa na miarę realiów i wymagań XXI wieku. Skupiamy się na kształtowaniu wśród beneficjentów aktywnego podejścia do życia społecznego, promowaniu kształcenia i samodoskonalenia, a także zasad społeczeństwa obywatelskiego. Odpowiednio zrehabilitowana osoba niewidoma jest w stanie pełnić poważne role społeczne. Pragniemy głosić ideę równych szans dla każdego. Nasze osiągnięcia zyskały rozgłos nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie.

Dla naszych gości zaplanowaliśmy liczne wydarzenia i atrakcje, co do których mamy nadzieję, że w stopniu odpowiadającym naszej historii i owocom naszej działalności uświetnią to spotkanie, między innymi:

  • wystąpienia gości specjalnych z Panią Marszałek na czele,
  • wystąpienia wybitnych osób niewidomych i słabowidzących oraz przedstawicieli władz i instytucji otaczających opieką osoby z niepełnosprawnościami,
  • projekcja filmu o działalności Fundacji „Źródło nadziei”,
  • koncert „Jesteśmy razem” z udziałem wybitnych niepełnosprawnych i pełnosprawnych artystów,
  • fragmenty książek Marka Kalbarczyka w wykonaniu Jerzego Zelnika,
  • smaczny poczęstunek.

Całość wydarzenia poprowadzi redaktor Krzysztof Ziemiec.

Program Uroczystości

/-/ Biuro Prasowe

Fundacji Szansa dla Niewidomych

Accessibility Toolbar