Dostępne szlaki turystyczne – Dostępność Ponad Barierami

Szansa - Jesteśmy Razem

Dostępne szlaki turystyczne – Dostępność Ponad Barierami

Nowy projekt i kolejne innowacje!

Projekt „Dostępne szlaki turystyczne” to innowacyjne podjęcie przez fundację tematu turystyki dostępnej, a dokładniej szlaków turystycznych. W Polsce rzadko zdarza się, aby jakiś szlak turystyczny był wyposażony w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Na pewno nie są one dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku. Celem projektu jest dostosowanie szlaków turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Głównym zamierzeniem jest dostosowanie najpopularniejszych szlaków z uwzględnieniem najnowszych technologii, tak aby wpłynąć na zwiększenie aktywności osób z niepełnosprawnościami w sferze turystyki. Samą turystykę chcemy uczynić bardziej dostępną i czytelną dla ogółu odbiorców.

Działania realizowane w ramach projektu:

  • audyt 5 szlaków – Sudecki Szlak Turystyczny, Beskidzki Szlak Turystyczny, Świętokrzyski Szlak Turystyczny, Nadmorski Szlak Turystyczny i Główny Szlak Puszczy Kampinoskiej
  • wyposażenie szlaków w beacony, tabliczki tyflograficzne, multimedialne plany tyflograficzne, przenośną pętlę indukcyjną
  • dostosowanie poszczególnych punktów szlaków do potrzeb osób poruszających się na wózku
  • stworzenie przewodnika w czarnodruku i brajlu
  • stworzenie strony internetowej i aplikacji, która będzie kompatybilna ze znacznikami na szlaku

Po zakończeniu projektu jesteśmy przekonani, że wybrane odcinki szlaków turystycznych w Polsce będą dostosowane w taki sposób, aby osoby z niepełnosprawnościami będą mogły z nich korzystać. Turystyka stanie się bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, a dodatkowo może stać się formą aktywności fizycznej, integracji oraz czynnikiem pozwalającym poznać świat.

Termin realizacji projektu: 01.10.2021 – 30.09.2023

Zadanie współfinansowane ze środków PFRON.

Accessibility Toolbar