Wesprzyj zbiórkę pieniędzy dla Centrum Wczesnego Wspomagania Niewidomych Dzieci im. Jana Pawła II w Ukrainie

Szansa - Jesteśmy Razem

Wesprzyj zbiórkę pieniędzy dla Centrum Wczesnego Wspomagania Niewidomych Dzieci im. Jana Pawła II w Ukrainie

Zdecydowaliśmy, że pierwsze zebrane środki w kwocie 5000 zł przekażemy na rzecz właśnie tej szkoły dla niewidomych ze Skałatu Starego w Ukrainie. Siostry Franciszkanki świadczą pomoc niewidomym dzieciom, zarówno katolickim, jak i prawosławnym, które nie mogą opuścić kraju. Prosimy o wsparcie finansowe, zebrana kwota to kropla w morzu potrzeb, liczymy na waszą hojność, razem stanowimy wielką siłę!

Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/dksbbg

Na filmie s. Mariia Zadrozhna i jej podopieczni dziękują za Waszą pomoc!

Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup najpotrzebniejszych rzeczy: żywności, środków higienicznych, pomocy dydaktycznych, sprzętu rehabilitacyjnego.

Accessibility Toolbar