Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprasza wielkopolskich seniorów w wieku emerytalnym do udziału w projekcie „Akademia pełni życia”

Szansa - Jesteśmy Razem

Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprasza wielkopolskich seniorów w wieku emerytalnym do udziału w projekcie „Akademia pełni życia”

W ramach projektu oferujemy:

WYKŁADY EDUKACYJNE:

  • zdrowie seniora,
  • spotkania z dietetykiem,
  • profilaktyka zdrowotna,
  • gimnastyka umysłu,
  • ekonomia dla seniora,
  • senior w życiu kulturalnym

WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ:

  • rękodzieło artystyczne,
  • warsztaty kulinarne,
  • międzypokoleniowa sekcja wolontariatu,
  • warsztaty komputerowe

Kontakt w sprawie projektu:                                                             

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Lindego 6, pok. 3, 60-573 Poznań
tel. kom.: 602 454 854

info@szansadlaniewidomych.org.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Accessibility Toolbar