NA OPOLSZCZYŹNIE WSZYSCY CZYTAMY – promocja czytelnictwa wśród osób z niepełnosprawnością wzroku

Szansa - Jesteśmy Razem

NA OPOLSZCZYŹNIE WSZYSCY CZYTAMY – promocja czytelnictwa wśród osób z niepełnosprawnością wzroku

zaproszenie do udziału w projekcie

„Na Opolszczyźnie Wszyscy czytamy – promocja czytelnictwa wśród osób z niepełnosprawnością wzroku” to zadanie publiczne realizowane dzięki finasowaniu Samorządu Województwa Opolskiego ze środków PFRON. Nad jego przebiegiem czuwa opolski oddział Fundacji Szansa dla Niewidomych. Zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach programu, wśród których są spotkanie integracyjno-czytelnicze „Klubu książki brajlowskiej” oraz konkurs literacki „Czytam, więc wiem”.

Chcemy promować czytelnictwo wśród wszystkich mieszkańców Opolszczyzny, a szczególnie wśród osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Dostęp do literatury, kultury i informacji w tej grupie jest znacznie utrudniony, dlatego naszym celem jest zwiększenie świadomości na temat sposobów realizowania potrzeb czytelniczo-kulturalnych przez osoby niedowidzące i niewidome oraz integracja pełnosprawnych i niepełnosprawnych wzrokowo miłośników literatury.

W ramach projektu zorganizujemy spotkanie integracyjno-czytelnicze w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodkowie, na które zapraszamy zarówno osoby niewidome i niedowidzące, jak i tych, którzy w swojej pracy lub życiu codziennym stykają się z osobami niepełnosprawnymi. Podczas spotkania zaprezentujemy sprzęt rehabilitacyjny, który niweluje różnice pomiędzy niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi czytelnikami oraz pokażemy jak wyglądają książki dostosowane do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących, np. w brajlu lub druku transparentnym.

Kolejnym ważnym wydarzeniem projektowym będzie konkurs literacki „Czytam, więc wiem”. Zadaniem uczestników konkursu będzie napisanie recenzji ulubionej książki. Trzy najciekawsze prace nagrodzimy nagrodami książkowymi i opublikujemy na łamach miesięcznika o świecie dotyku i dźwięku „Help. Jesteśmy razem”.

Ponadto wśród uczestników projektu rozdysponujemy publikacje o świecie osób z dysfunkcjami narządu wzroku przygotowane głównie przez osoby dotknięte tego rodzaju niepełnosprawnością. Dzięki temu dobrze widzącym łatwiej będzie zrozumieć, z jakimi trudnościami muszą  zmagać się niewidomi i niedowidzący oraz jakie stoją przed nimi możliwości.

Osobą odpowiedzialną za przebieg projektu jest pani Ilona Nawankiewicz, kierownik opolskiego oddziału Fundacji Szansa dla Niewidomych. Telefon: 692 451 051, e-mail: ilona.nawankiewicz@szansadlaniewidomych.org

Pod wskazanym telefonem i adresem mailowym uzyskają Państwo szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i udziału w zaproponowanych przez nas wydarzeniach!

Plakat projektu

Accessibility Toolbar