Jak być razem i budować świat otwarty i dostępny na potrzeby nas wszystkich?

Szansa - Jesteśmy Razem

Jak być razem i budować świat otwarty i dostępny na potrzeby nas wszystkich?

Odpowiedzi na to pytanie w rozmowie ze swoim gościem Mileną Rot. Poszukają Marek Kalbarczyk (Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Szansa dla Niewidomych) oraz Janusz Mirowski (Przewodniczący Rady Patronackiej Fundacji Szansa dla Niewidomych).

Cykl spotkań z serii „Jesteśmy razem” ma na celu przybliżenie idei, która przyświeca naszej fundacji od 30 lat oraz sylwetek ludzi, bez których jej realizacja nie byłaby możliwa.

Zapraszamy również do uczestnictwa w konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND która w tym roku odbędzie się w dniach 15-18 września w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik oraz Pałacu Kultury i Nauki. Tegoroczna edycja ma dla nas szczególny charakter, gdyż jest podsumowaniem naszych 30-letnich starań, aby otaczający świat stawał się codziennie bardziej dostępny dla osób niewidomych, słabowidzących oraz ich bliskich.

Szczegółowy program konferencji można znaleźć pod poniższym łączem:

https://www.szansadlaniewidomych.org/wp-content/uploads/2022/09/PROGRAM-REHA-CENTRALNA-2022.pdf

Accessibility Toolbar