Przeszłość dla przyszłości. Historia Polski na 110 dotykowych rycinach.

Szansa - Jesteśmy Razem

Przeszłość dla przyszłości. Historia Polski na 110 dotykowych rycinach.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem „Przeszłość dla przyszłości. Historia Polski na 110 dotykowych rycinach”. Zadanie ma na celu budowanie i poszerzanie wiedzy na temat historii Polski i Polaków, kultywowanie pamięci o ważnych momentach w dziejach naszego państwa, podtrzymywanie tradycji polskiej oraz szacunku dla dziedzictwa innych narodów i grup etnicznych zamieszkujących tereny Polski i dawnej Rzeczypospolitej.

Materiały edukacyjne będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych osób i instytucji.

Zapraszamy do kontaktu!

Accessibility Toolbar