Wolność nie przychodzi sama, lecz trzeba ją wywalczyć – kampania informacyjna.

Szansa - Jesteśmy Razem

Wolność nie przychodzi sama, lecz trzeba ją wywalczyć – kampania informacyjna.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Wolność nie przychodzi sama – lecz trzeba ją wywalczyć”.

Nasz projekt ma na celu utrwalanie tożsamości kulturowej i narodowej m.in. poprzez stworzenie strony internetowej ze wzorami tyflografik odwołujących się do istotnych wydarzeń z historii Polski.

Ryciny, które zostały stworzone w ramach projektu, przedstawiają zabytki oraz pomniki nawiązujące do działań niepodległościowych. Stworzone w druku transparentnym materiały edukacyjne są bezpłatnie – Fundacja będzie wysyłać zestawy osobom i instytucjom zainteresowanym.

Zapraszamy do kontaktu!

Accessibility Toolbar