REHA ONLINE

Szansa - Jesteśmy Razem

REHA ONLINE

Jeżeli nie możesz przybyć na konferencje REHA FOR THE IN POLAND oraz konferencje „Dostępność na serio”, będziesz mógł oglądać ją online!

If you cannot come to the REHA FOR THE IN POLAND conference, you will be able to watch it online!

Transmisja tutaj / Broadcast here:https://www.szansadlaniewidomych.org/index.php/reha-online/

Accessibility Toolbar