Instytut Rehabilitacji Niewidomych im. Matki Elżbiety Róży Czackiej

Szansa - Jesteśmy Razem

Instytut Rehabilitacji Niewidomych im. Matki Elżbiety Róży Czackiej

Celem projektu był zakup nieruchomości (siedziby) Instytutu Rehabilitacji Niewidomych (IRN), gdzie w oparciu o idee bł. Matki Czackiej, Fundacja Szansa dla Niewidomych będzie promować dorobek polskiej myśli społeczno-politycznej, narodowej, katolickiej.

Cel projektu został osiągnięty poprzez zakup lokalu w Warszawie, przy ul. Dzikiej 4a lok. 42 o powierzchni 109,76 m2, jego remont oraz doposażenie multimedialne.

Siedziba Instytutu zapewni naszej organizacji stabilizację i stanie się centrum upowszechniania polskiego modelu rehabilitacji osób niewidomych oraz rozwijania chrześcijańskiej wizji człowieka.

Jako przekaziciele idei bł. Matki Czackiej, pragniemy kontynuować działalność realizując misję przywrócenia niewidomym należytej godności i aktywnie włączając ich w życie społeczne, zapewniając dostęp do rzetelnej wiedzy, promując postawy, wartości i wzorce patriotyczne. Miejsce będzie skupiało zarówno niewidomych, jak i specjalistów, intelektualistów i naukowców, którzy będą kontynuowali i wzbogacali dziedzictwo kulturowe naszego narodu oraz spuściznę polskiej

tyflologii.

Accessibility Toolbar