Instytut Rehabilitacji Niewidomych im. Matki Elżbiety Róży Czackiej

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Instytut Rehabilitacji Niewidomych im. Matki Elżbiety Róży Czackiej

Celem projektu był zakup nieruchomości (siedziby) Instytutu Rehabilitacji Niewidomych (IRN), gdzie w oparciu o idee bł. Matki Czackiej, Fundacja Szansa dla Niewidomych będzie promować dorobek polskiej myśli społeczno-politycznej, narodowej, katolickiej.

Cel projektu został osiągnięty poprzez zakup lokalu w Warszawie, przy ul. Dzikiej 4a lok. 42 o powierzchni 109,76 m2, jego remont oraz doposażenie multimedialne.

Siedziba Instytutu zapewni naszej organizacji stabilizację i stanie się centrum upowszechniania polskiego modelu rehabilitacji osób niewidomych oraz rozwijania chrześcijańskiej wizji człowieka.

Jako przekaziciele idei bł. Matki Czackiej, pragniemy kontynuować działalność realizując misję przywrócenia niewidomym należytej godności i aktywnie włączając ich w życie społeczne, zapewniając dostęp do rzetelnej wiedzy, promując postawy, wartości i wzorce patriotyczne. Miejsce będzie skupiało zarówno niewidomych, jak i specjalistów, intelektualistów i naukowców, którzy będą kontynuowali i wzbogacali dziedzictwo kulturowe naszego narodu oraz spuściznę polskiej

tyflologii.