Spotkanie autorskie z Markiem Kalbarczykiem w Olsztynie

Szansa - Jesteśmy Razem

Spotkanie autorskie z Markiem Kalbarczykiem w Olsztynie

Od góry Logo Fundacji Szansa dla Niewidomych, dalej tekst: SPOTKANIE AUTORSKIE z Markiem Kalbarczykiem w Olsztynie, 30 listopada 2022 r. w godzinach 13.00 15.00, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. 1 maja 5, Olsztyn. Poniżej od lewej logotypy PFRON i Warmia Mazury oraz informacja: Zadanie pn. „Wszyscy czytamy!” jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Marek Kalbarczyk Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Szansa dla Niewidomych to specjalista w dziedzinie nowoczesnej rehabilitacji i autor wielu książek o tej tematyce. Pisze i mówi o trudnych rzeczach w sposób dostępny, zrozumiały i empatyczny. Sam jest osobą niewidomą. Za swoje książki i działalność otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń. Spotkania z nim należą do tych szczególnie inspirujących, motywujących i dających nadzieję.

Tym razem spotkanie autorskie z Markiem Kalbarczykiem w Olsztynie, 30 listopada 2022 r. w godzinach 13.00 – 15.00, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. 1 maja 5. Zadanie pn. „Wszyscy czytamy!” jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Accessibility Toolbar