Klubu Książki Brajlowskiej w Olsztynie

Szansa - Jesteśmy Razem

Klubu Książki Brajlowskiej w Olsztynie

Od góry Logo Fundacji Szansa dla Niewidomych, dalej tekst: Spotkanie integracyjno-czytelniczeK lubu Książki Brajlowskiej, 30 listopada 2022 r. w godzinach 15.00 - 17.00, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. 1 maja 5, Olsztyn. Pod nim obrazek ustawionych w szeregu książek na półce, a na dole od lewej logotypy PFRON i Warmia Mazury oraz informacja: Zadanie pn. „Wszyscy czytamy!” jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zapraszamy na kolejne spotkanie integracyjno-czytelnicze w ramach Klubu Książki Brajlowskiej do Olszyna. Będą na nim odczytywane fragmenty dzieł literatury polskiej i zagranicznej w wykonaniu osób niewidomych, nauka brajla dla osób zainteresowanych oraz sporo propozycji wydawniczych.
Spotkanie integracyjno-czytelnicze Klubu Książki Brajlowskiej
30 listopada 2022 r. w godzinach 15.00 – 17.00
Wojewódzka Biblioteka Publiczna ul. 1 maja 5, Olsztyn
Zadanie pn. „Wszyscy czytamy!” jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Accessibility Toolbar