Spotkanie z Janem Żarynem

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Spotkanie z Janem Żarynem

Zapraszamy na spotkanie z Janem Żarynem historykiem, nauczycielem, wykładowcą akademickim, profesorem nauk humanistycznych, które odbędzie się 13 grudnia o godz. 17:00, w Warszawie na ul. Gałczyńskiego 7.

Zadanie publiczne pn. „Włączmy niewłączonych — mazowiecka kultura dla wszystkich” dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.