Poradnik rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami

Szansa - Jesteśmy Razem

Poradnik rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami

Przygotowaliśmy wyjątkowy poradnik rehabilitacyjny poruszający wiele zagadnień dot. dostępności. Znajduje się w nim mnóstwo ciekawych informacji. Nie brakuje również wiadomości na temat nowinek technologicznych czy najnowszych rozwiązań niwelujących skutki niepełnosprawności wzroku. 

Dostosowanie otoczenia do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością wzroku to jego wzbogacenie o takie elementy i rozwiązania, które umożliwiają wykorzystanie innych zmysłów w zastępstwie wzroku.

Udźwiękowienie otoczenia to jego wzbogacenie w dźwiękowe systemy informacyjne, służące do przekazywania informacji za pośrednictwem zmysłu słuchu.

Ubrajlowienie otoczenia to jego wzbogacenie w publikacje i urządzenia (tekst i grafika) przedstawione w wersji uwypuklonej, wykorzystujące do przekazania informacji zmysł dotyku.

Magnigrafika to zbiór rozmaitych technik służących zaadaptowaniu zwykłych i elektronicznych obrazów, polegających między innymi na:

– ich powiększeniu,

– zmianie kolorów w celu zwiększenia kontrastu,

– pogrubieniu linii w celu wyróżnienia konturów,

– usunięciu nadmiernej ilości szczegółów utrudniających odczyt całości obrazu, które umożliwiają wykorzystanie resztek wzroku w celu prawidłowego odczytania informacji tekstowych i graficznych, jak również efekt zastosowania tych technik.

Zadanie pn. „Poradnik rehabilitacyjny dla osób niewidomych” jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Lubuskiego.

Accessibility Toolbar