Fundacja Szansa dla Niewidomych działa już od 31 lat!

Szansa - Jesteśmy Razem

Fundacja Szansa dla Niewidomych działa już od 31 lat!

Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami!

Fundacja Szansa dla Niewidomych została założona 10 stycznia 1992 r. przez niewidomych i ich widzących przyjaciół. Naszą misją jest budowanie świata otwartego dla niewidomych. Każdego roku realizujemy kilkadziesiąt projektów dedykowanych dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia. Przeciwdziałając wykluczeniu cyfrowemu i dyskryminacji, działamy na rzecz aktywizacji społecznej osób niewidomych i słabowidzących. Działamy na rzecz dostępności otoczenia dla osób ze szczególnymi potrzebami (dostępności architektonicznej, dostępności informacji, dostępności kultury). Jesteśmy przede wszystkim organizacją, która doradza niewidomym i słabowidzącym, jak aktywnie żyć i odnosić sukcesy. Zależy nam, by zagrożone wykluczeniem społecznym osoby, podniosły poziom samodzielności i uczyniły z tego pierwszy i najważniejszy krok do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wykorzystania wszelkich możliwości rozwoju edukacyjnego, zawodowego, społecznego, kulturalnego.

Fundacja od 31 lat realizuje mnóstwo zadań statutowych na rzecz osób z niepełnosprawnością:

 • organizuje szkolenia (w różnych dziedzinach);
 • udziela pomocy w znalezieniu zatrudnienia;
 • prowadzi działalność kulturalną, wydawniczą, turystyczną, rekreacyjną i sportową;
 • organizuje działalność charytatywną i akcje społeczne;
 • wspiera badania naukowe i prace projektowe dotyczące rehabilitacji;
 • popiera i wprowadza w życie idee integracji w społeczeństwie;
 • inicjuje wprowadzanie nowoczesnych metod rehabilitacji;
 • podejmuje działania mające na celu zapobieganie izolowaniu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie;
 • współdziała z organami władzy, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi, podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą we wszystkich formach dozwolonych prawem służącym celom statutowym Fundacji;
 • prowadzi szkolenia dla otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym pracowników instytucji z zakresu obsługi osób z różnymi dysfunkcjami;
 • organizuje wystawy, prezentacje sprzętu rehabilitacyjnego oraz najnowszych rozwiązań technicznych skierowanych do osób niepełnosprawnych.

Nasze działania nie miałyby sensu, gdyby nie Państwo. Beneficjenci, przyjaciele, podopieczni, sympatycy, pracownicy – to dzięki Wam możemy pomagać już od 31 lat!

Accessibility Toolbar