Szlakiem Korfantego przez Śląsk

Szansa - Jesteśmy Razem

Szlakiem Korfantego przez Śląsk

Celem projektu Szlakiem Korfantego przez Śląsk jest przygotowanie i wydanie publikacji będącej przeglądem kluczowych obiektów i przedmiotów związanych z życiem Wojciecha Korfantego, oraz istotne dla kultury i historii województwa śląskiego.

Pragniemy zaprezentować najważniejsze miejsca i zabytki oraz obiekty związane z bogatą kulturą regionu, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów związanych z Wojciechem Korfantym. Tego typu działania kultywują lokalne dziedzictwo kulturowe oraz mają wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych wszystkich mieszkańców województwa bez względu na posiadane niepełnosprawności.

Szlakiem Korfantego przez Śląsk  zostanie wydane w wersji czarnodrukowej oraz brajlowskiej, aby zwiększyć dostęp do literatury i turystyki osób z niepełnosprawnościami.

Accessibility Toolbar