„Tyflokalendarz 2024 – Lubuskie dostępne dla wszystkich przez cały rok”

Szansa - Jesteśmy Razem

„Tyflokalendarz 2024 – Lubuskie dostępne dla wszystkich przez cały rok”

W ramach projektu pn. „Tyflokalendarz 2024 – Lubuskie dostępne dla wszystkich przez cały rok” zostanie przygotowany wyjątkowy kalendarz w wersji dostępnej praktycznie dla każdego mieszkańca województwa lubuskiego. W kalendarzu zaprezentujemy wybrane zabytki i atrakcje związane z Lubuskim.

Nasza publikacja będzie wydana w duchu dostępności tzn. kolorowe wyraźne zdjęcia i grafiki będą atrakcyjne dla osób dobrze widzących, wyraziste dla osób niedowidzących, natomiast niewidomi będą mieli zdjęcia i grafiki przedstawione w formie rycin wypukłych. Również krótkie opisy towarzyszące zdjęciom i grafikom będą przygotowane w druku transparentnym, tj. wyraźną pogrubioną czcionką wraz z nadrukiem brajlowskim.

W ramach projektu wybierzemy 12 atrakcji turystycznych. Pragniemy promować miejsca otwarte dla osób z niepełnosprawnościami, upowszechniając informacje na ich temat oraz inspirować kolejne instytucje do podejmowania podobnych działań na rzecz dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego.

Accessibility Toolbar