Podpisz APEL – Wybory dostępne dla wszystkich! 

Szansa - Jesteśmy Razem

Podpisz APEL – Wybory dostępne dla wszystkich! 

Rzecznik Praw Obywatelskich wspólnie z przedstawicielami organizacji społecznych podpisał Apel. 

Apelujemy do: 

  • instytucji, które mają wpływ na wybory dostępne dla wszystkich; 
  • komitetów wyborczych o dostępne materiały, o spotkania w miejscach dostępnych, o uwzględnienie na listach osób z niepełnosprawnościami; 
  • mediów o dostępność debat i materiałów informacyjnych;
  • organizacji społecznych o prowadzenie akcji informacyjnych;
  • obywatelek i obywateli o wrażliwość na potrzeby osób z naszego najbliższego otoczenia: sąsiadów, znajomych, rodziny;
  • osób z niepełnosprawnościami.

Ważny jest Wasz głos i zaangażowanie. Dostępne wybory to nasza wspólna sprawa. 

Wybory są świętem demokracji. Osoby z niepełnosprawnościami chcą i mają prawo w nich uczestniczyć na równi z innymi.
Petycję możesz podpisać na stronie: https://secure.avaaz.org/community_petitions/pl/instytucje_publiczne_komitety_wyborcze_media_organ_wybory_dostepne_dla_wszystkich_1/?fbclid=IwAR2uHOZ97qDHwyjR4NDnM8tXWNwxb3UldwSxKyiB_G3XzjaQzaw2zgI01xI

Accessibility Toolbar