Nowy numer miesięcznika „Help – jesteśmy razem” (92)

Szansa - Jesteśmy Razem

Nowy numer miesięcznika „Help – jesteśmy razem” (92)

„Marzenia są ratunkiem i ozdobą dla tych, którym los nie sprzyja. Ci natomiast, którym wiedzie się lepiej, być może marzeń nie potrzebują?” – z tak ważną refleksją zostawia nas Marek Kalbarczyk, redaktor naczelny pisma „Help – jesteśmy razem”.
Fundacja ma już 31 lat i rozwija się w wielu kierunkach, niosąc pomoc osobom z niepełnosprawnością, ich bliskim oraz otoczeniu. Miesięcznik o świecie dotyku i dźwięku podnosi tematykę nowoczesnego podejścia do niepełnosprawności, aktywności i budowania świata otwartego dla wszystkich.
W numerze 92. piszemy m.in. o tym dlaczego warto uczestniczyć w Konferencji REHA, jaka wartość płynie z dogoterapii, o świadczeniach wspierających dla osób z niepełnosprawnościami czy przedsięwzięciach kulturalnych, takich jak projekt „Opera otwiera”, który polega na dostosowaniu oferty kulturalnej i przestrzeni Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Serdecznie zapraszamy do lektury!

Kompletne wydanie numeru w formatach PDF, DOC, TXT, RTF znajdziecie na stronie: https://www.szansadlaniewidomych.org/index.php/help/

Projekt „HELP– jesteśmy razem – miesięcznik, informacje o świecie dotyku i dźwięku dla osób niewidomych, słabowidzących oraz ich otoczenia” jest dofinansowany ze środków PFRON i ze środków własnych Fundacji Szansa – Jesteśmy Razem.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Accessibility Toolbar