„Wielkopolska w zasięgu ręki”

Szansa - Jesteśmy Razem

„Wielkopolska w zasięgu ręki”

Projekt „Wielkopolska w zasięgu ręki” to podjęcie przez fundację tematu turystyki dostępnej, a dokładniej turystyki dostępnej w Wielkopolsce.  W Polsce nie jest jeszcze ogólnie powszechne, aby obiekt był dostosowany do wielu rodzajów niepełnosprawności.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych w Wielkopolsce oraz zwiększenie ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Głównym założeniem jest udostępnienie turystyki osobom z niepełnosprawnościami, a w szczególności osobom słabowidzącym, niewidomym, a także niwelowanie barier architektonicznych i informacyjnych.

Zadanie zakłada wyprodukowanie 4 tablic informacyjnych, które zostaną zamontowane w oddziałach Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Accessibility Toolbar