Już można czytać 94. numer miesięcznika „Help – jesteśmy razem”

Szansa - Jesteśmy Razem

Już można czytać 94. numer miesięcznika „Help – jesteśmy razem”

Możecie już czytać nowy numer miesięcznika „Help- jesteśmy razem”! W najnowszym numerze znajdziecie wiele cennej wiedzy od ekspertów dostępności, a także sporo ciekawych felietonów i reportaży. Szczególnie polecamy Waszej uwadze artykuł pt. „Dostępność obiektów i przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami”, którego autorem jest Henryk Rzepka. Autor podkreśla, że idea dostępności „obejmuje wszystkie przypadki i nie zawęża wymagań dla konkretnych grup użytkowników, np. użytkowników z niepełnosprawnościami, ale uogólnia je na całe społeczeństwo.” Serdecznie zapraszamy do lektury!

Kompletne wydanie numeru w formatach PDF, DOC, TXT, RTF znajdziecie na stronie: https://www.szansadlaniewidomych.org/index.php/help/

Projekt „HELP– jesteśmy razem – miesięcznik, informacje o świecie dotyku i dźwięku dla osób niewidomych, słabowidzących oraz ich otoczenia” jest dofinansowany ze środków PFRON i ze środków własnych Fundacji Szansa – Jesteśmy Razem.

Accessibility Toolbar