„Łódzkie dostępne!” – Muzeum Kinematografii i Pałac Herbsta

Szansa - Jesteśmy Razem

„Łódzkie dostępne!” – Muzeum Kinematografii i Pałac Herbsta

W ramach projektu „Łódzkie dostępne!” oddział Fundacji Szansa – Jesteśmy Razem w Łodzi zrealizował w listopadzie dwa szkolenia z zakresu obsługi osób z niepełnosprawnością kierowane do pracowników obiektów kulturalno-turystycznych. 3 listopada odbyło się szkolenie dla 15 pracowników Muzeum Kinematografii, zaś 17 listopada – szkolenie dla 9 osób pracujących w Pałacu Herbsta. Nasze szkolenia są realizowane wg autorskiego programu i zawierają zarówno część wykładową, warsztatowo-dyskusyjną jak i pokaz sprzętu specjalistycznego. Dzięki dużej aktywności uczestników szkoleń mamy pewność, że przekazana wiedza zostanie wykorzystana w praktyce podczas organizacji wydarzeń kierowanych do osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie pn. „Łódzkie dostępne!” jest współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Accessibility Toolbar