„Sprawni z Szansą – technologia w drodze do aktywnego życia”

Szansa - Jesteśmy Razem

„Sprawni z Szansą – technologia w drodze do aktywnego życia”

Biuro Regionalne w Rzeszowie Fundacji Szansa – Jesteśmy Razem w dniach 17 i 20 listopada 2023 r. w ramach projektu „Sprawni z Szansą – technologia w drodze do aktywnego życia” przeprowadziło grupowe warsztaty dla mieszkańców Miasta Rzeszowa z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w życiu codziennym dla osób z niepełnosprawnościami.

W dniach 16.10.2023 r. – 14.11.2023 r. uczestnicy projektu mieli również możliwość uczestnictwa w indywidualnych konsultacjach, które składały się m.in. z porad w zakresie doboru sprzętu rehabilitacyjno-komunikacyjnego, praw, obowiązków czy ulg i dofinansowań przysługujących osobom z niepełnosprawnościami.

Po zakończonych warsztatach, każdy z beneficjentów otrzymał darmowe drobne zestawy rehabilitacyjne.

Sprawni z Szansą – technologia w drodze do aktywnego życia
Zadanie finansowane ze środków PFRON, których dysponentem jest Prezydent Miasta Rzeszowa

Accessibility Toolbar