Autor: admin

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Ogłoszenie wyników regionalnych IDOL

Mamy przyjemność ogłosić wyniki etapu regionalnego KONKURSU IDOL !Nad prawidłowym przebiegiem KONKURSU IDOL czuwa KAPITUŁA w składzie:1.Marek Kalbarczyk – Przewodniczący Kapituły2.Igor Busłowicz3.Sylwester Peryt4.Ilona Nawankiewicz5.Ewa Bąk6.Agata Domańska Zwycięzcy otrzymają dyplomy graficzne, które zostaną wręczone podczas wojewódzkich konferencji REHA. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną konferencje wojewódzkie planujemy zorganizować we wrześniu i październiku.Zapraszamy do zapoznania się z…
Czytaj dalej

Głosowanie IDOL

Z radością informujemy,  że od wczoraj trwa głosowanie na kandydatów zgłoszonych do konkursu IDOL. Głosowanie będzie trwać do 7 czerwca br. Głosować możecie Państwo na trzy sposoby: – poprzez wysyłanie głosów pocztą na adres: Fundacja Szansa Dla Niewidomych, ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa – poprzez wysyłanie głosów drogą mailową na adres idol@szansadlaniewidomych.org – oddając głos…
Czytaj dalej

Dnia 10 maja 2020 roku zmarła Maria Tomaszewska.

Przekazujemy smutną informację, ze strony Ośrodka w Owińskach. Pani Maria była wybitną postacią w naszym środowisku. Niech spoczywa w pokoju. „Puste przestrzenie naszego Ośrodka opustoszały jeszcze bardziej. Wczoraj odeszła po ciężkiej chorobie ta, dla której dzieci były zawsze najważniejsze – Dyrektor naszego Ośrodka – Maria Tomaszewska. Odeszła, do ostatnich godzin zaangażowana w problemy miejsca, któremu…
Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYDRUK MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

Numer zamówienia: 2/05/DDS/2020 z dnia 08.05.2020 r. Przedmiotem zamówienia jest WYDRUK MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH W BRAJLU w ramach realizowanego projektu pn. „Droga do samodzielności! Nowoczesna rehabilitacja osób z dysfunkcjami wzroku.” Projekt realizowany jest w ramach konkursu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. Konkurs 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” Załączniki:

Projekt „USZY SZEROKO OTWARTE”

to zadanie mające na celu dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej- wyjazdy do Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Opery Krakowskiej oraz oferty edukacji kulturalnej- działania edukacyjno-artystycznedla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” , do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, zawierające komponent działań z…
Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH

Projekt „Droga do samodzielności! Nowoczesna rehabilitacja osób z dysfunkcjami wzroku.” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH Numer zamówienia: 01/05/2020/DDS z dnia 05.05.2020 r.

NIE-DOSTĘPNE MIEJSCA

05 maja jest Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Ten dzień,  to doskonała okazja, aby wskazać bariery i ograniczenia, które utrudniają osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami swobodne funkcjonowanie. Fundacja Szansa dla Niewidomych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu osób z dysfunkcją wzroku, zaprojektowała ogólnopolską akcję „Nie-dostępne miejsca”, której celem jest tworzenie dostępnej przestrzeni.  Przestrzeni wolnej od wszelkich…
Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYDRUK MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

Prosimy o zapoznanie się zapytaniem ofertowym. Przedmiotem zamówienia jest WYDRUK MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH w ramach realizowanego projektu pn. Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic. Efektywna pomoc niewidomymi niedowidzącym – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych.” Załączniki: Projekt realizowany jest w ramach konkursu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „AKTYWNOŚĆ” – Konkurs 1/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO

Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym.Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu specjalistycznego w ramach realizowanego projektu pn. „Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic. Efektywna pomoc niewidomym i niedowidzącym – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych.” Załączniki: Projekt realizowany w ramach konkursu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „AKTYWNOŚĆ” – Konkurs 1/2019Projekt „Świat dotyku i…
Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 1/HELP/2020

Dotyczy: postępowania NA DRUK MAGAZYNU HELP W ZWYKŁYM DRUKU I WERSJI BRAJLOWSKIEJ. Numer 1/HELP/2020 z dnia 13 kwietnia 2020 r. Przedmiotem zamówienia jest wydruk magazynu HELP wydawanego przez Fundację w zwykłym druku oraz w brajlu w ramach realizowanego projektu pn. „HELP – wiedzieć więcej – Miesięcznik, wiedza o świecie dotyku i dźwięku dla osób niewidomych,…
Czytaj dalej