Projekty- Archiwum

Szansa - Jesteśmy Razem

„Akademia aktywności”

„Wszyscy czytamy!” – Województwo Pomorskie

„Rozwój czytelnictwa wśród osób niewidomych i słabowidzących

Wszyscy czytamy! Warmia i Mazury

„Włączmy niewłączonych – mazowiecka kultura dla wszystkich”

NA OPOLSZCZYŹNIE WSZYSCY CZYTAMY – promocja czytelnictwa wśród osób z niepełnosprawnością wzroku

Wielkopolski przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami

„Wielkie kompendium orientacji przestrzennej i dostępności dla osób niewidomych i słabowidzących”

Sport dla wszystkich

Powstania Śląskie w naszej pamięci. Kalendarz tyflograficzny na 2022 r.

„Dotknij świata książek”

Czytam i kropka

„Turysta z niepełnosprawnością wzroku w krainie bieszczadzkich jezior.”

„Usługi asystenckie – pomoc niesiona osobom z dysfunkcją wzroku w codziennych czynnościach.”

„Aktywny Senior. Międzypokoleniowe spotkania integracyjne”

Aktywność – Mobilność – Samodzielność

PROaktywni -model wchodzenia na rynek pracy osób z niepełnosprawnością wzroku

„Akademia pełni życia”

Gramy razem!

„Łódzki kompas wsparcia społecznego i zawodowego”

REHABILITACJA-INTEGRACJA W LUBELSKIEM

„Źródło nadziei”

„Kultura bliżej Nas. Dostępna książka jako forma włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami”

„Podkarpackie zamki otwarte dla turysty z dysfunkcją wzroku”

„Niewidomy kolega? Mój dobry przyjaciel, a ja już wiem jak mu pomagać”

„Niewidomi samodzielni w działaniu – warsztaty nowoczesnej rehabilitacji”

„Niewidomi są fit – warsztaty dietetyczne dla osób z dysfunkcją wzroku” – Krosno – województwo podkarpackie

„Niewidomi są fit – warsztaty dietetyczne dla osób z dysfunkcją wzroku” – Gmina Tarnobrzeg

Droga do samodzielności

Aktywna Warszawa +

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Projekt „Postaw na swój sukces”

,,Szlakiem Powstań Śląskich”

„Cztery łapy – panel rewalidacyjny dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Rzeszowa”

,,Mój niewidomy kolega” – projekt w Katowicach!”

„Świat Dotyku i Dźwięku Bez Tajemnic 2020”

„Galicyjskie Eksploracje”

„Aktywność z pasją!”

Trampolina do kariery – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku w województwie mazowieckim

„Łódzki kompas wsparcia społecznego i zawodowego”

Aktywne osoby z niepełnosprawnościami

Świat dotyku i dźwięku 2019r.

PODKARPCKA KULTURA BEZ BARIER DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

 „Niewidomi są fit 2019 – warsztaty dietetyczne dla osób obciążonych ryzykiem wystąpienia chorób cywilizacyjnych”

CZTERY ŁAPY – PANEL REWALIDACYJNY DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU MIASTA RZESZOWA

TARNOBRZEG OTWARTY DLA TURYSTY Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU

Projekty literackie MKiDN

Sztuka nie zna żadnych barier

VIP SYSTEM + – projekt dla Ciebie!

 NOWOCZESNA REHABILITACJA KLUCZEM DO ZWIĘKSZENIA SAMODZIELNOŚCI OSÓB Z DYSFUNKCJAMI WZROKU

Aktywna Warszawa

 Virtualna Warszawa

Podaj rękę osobie niewidomej – integracja poprzez nowoczesną edukację

 „Chcemy realizować swoje marzenia”

Biblioteki otwarte dla wszystkich – szkolenia dla bibliotekarzy z obsługi niepełnosprawnego czytelnika i promocji

„Akademia Ekonomii Społecznej (…)

 Niewidomi i widzący rozdają prezenty

Nocny Festiwal Audiofilmów – REHA 2017

Nowoczesna tyflorehabilitacja szansą (…)

„ZOO – baczyć opolskie Zoo”

 Aktywna i otwarta integracja w województwie podlaskim

 Wielkopolska trampolina do kariery – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku

PROJEKT: POSTAW NA DOSTĘPNOŚĆ!

RĘKO-DZIEŁO

 „Dotknij pięknej Opolszczyzny – wydanie drugie, rozszerzone”

 Architektura i wnętrze Pałacu Poznańskich w Łodzi (…)

Smak na koniuszkach palców

 Certyfikat dostępności

Niewidomi turyści na Mazowszu

 Członek mojej rodziny to osoba niewidoma. (…)

Obchody 20-lecia Fundacji

 Digitalizacja unikatowych zbiorów pisanych w alfabecie brajla

 Tyflobus – Dźwiękiem i dotykiem przez życie!

 Mazowsze dostępne dla wszystkich! – edycja druga, Mazowsze Południowe

 Tylobus – Widzieć więcej na Mazowszu

 Niewidomi biznesmeni – czas na własna firmę

Tyflopunkt – droga do samodzielności

Tydzień filmów z audiodeskrypcją

Warszawskie wieczory filmowe z audiodeskrypcją

Accessibility Toolbar